Ο Μπόμπος γράφει έκθεση

Ο δάσκαλος βάζει τα παιδιά να γράψουν έκθεση με θέμα <Τι θα έκανα αν κέρδιζα τον πρώτο αριθμό του λαχείου>. Στο τέλος της ώρας, ο Μπόμπος δίνει λευκή κόλλα.
- Γιατί παιδί μου, δεν έγραψες τίποτα? Τι έκανες όλη αυτή την ώρα?
- Αυτό ακριβώς που θα έκανα αν είχα κερδίσει το λαχείο.!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου